Login | Sign up
cassandrafordr82

Vilken betalning erbjuds för att skrota fordonet i Göteborg nuförtiden?

Sep 20th 2023, 11:22 am
27 Views
Nuförtiden erhåller man som mest uppemot 3 500 kr i skrotpremie ifall man lämnar en skrotbil på en legitimerad skrot. Betyder det att alla legitimerade skrotföretag har så bra ersättning? Nix! Utan man får väga mot varandra och själv komma med en uppskattning om vem som har största skrotbilspremien just nu. Hur kan priset diffa från dag till dag? Det beror på att det funkar ungefär som priset på råolja. Skrotarna medföljer efter skrotpriset.

Råprodukterna spelar roll för betalning hos en bildemontering i Göteborg

Kan man få skrotpremie för att skrota bilenOm råprodukter avtar i pris så är vinsten för bildemonteringarna mindre på sitt skrot. Du ska få ett par räkneexempel. Priset på aluminium per ton är 24158,98 kr numera. Sedan Januari 2023 har priset på aluminium sjunkit 8,82 %. Rodium som existerar i katalysatorn är idag på 10028,58 kr per ton. Det är ett bortfall på 15,67 % sen början av året. Med detta sagt är råmaterial värdet ett skäl som gör att priset sjunker eller stiger. Förutom detta existerar det hela tiden en konkurrens bland bilskrotarna som gör att betalningen kan stiga trots att ersättningen på att skrota fordon borde vara lägre.

Skrota ett fordon i Göteborg och få betalning också vid upphämtning

Bilbärgning Gbg AB köper in och hämtar den uttjänta bilen där den finns. Skrota bil Hämtningsområde där vi verkar är från Kållered till Kungälv, Munkedal vidare till Lilla Edet. Vi är behöriga och har behörighet för transport av farligt avfall (uttjänta bilar) från Länsstyrelsen. Alla skrotbilar bärgas och plockas bort från Transportstyrelsen hos Uffes bilskrot som är auktoriserad. För att klara av att skrota ett uttjänt fordon på ett rätt vis på Transportstyrelsen behövs senast utställda reg. bevis del 2 lämnas till bilskroten med ditt uttjänta fordon.

Tags:
skrota bil(5)

Bookmark & Share: